سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر که را نهال خوى و خلق به بار بود ، شاخ و بر او بسیار بود . [نهج البلاغه]

 یا هادی المضلین

روزی حضرت موسی (ع) از شیطان تقاضای نصیحتی کرد . شیطان در پاسخ گفت :

 ای موسی ، هیچ وقت با زنی که حلال تو نیست در جای خلوت قرار نگیر . زیرا هر مردی با زن بیگانه خلوت کند من نفر سوم آنها هستم و آنها را به فتنه می اندازم .

در کار خیر عجله کن و الا من پشیمانت می کنم

نزدیک حرام نشو چون من تمام سعیم را می کنم تا فردی را که نزدیک حرام می گردد را در آن بیفکنم

در حالت عصبانیت به یاد من باش چون من آدم عصبانی را به خلاف وا می دارم

در دل خود فکر گناه نکن و اندیشه گناه نداشته باش . چون من اگر دلی را چرکین دیدم به طرفش میل کرده و او راوادار به انجام ان می کنم .

 مسعود صفی یاری ::: پنج شنبه 86/9/8::: ساعت 10:1 عصر نظرات دیگران: نظر