سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکس خدا را دوست بدارد، خدا دوستش بدارد و هرکس خدا دوستش بدارد، از ایمنان خواهد بود . [.امام صادق علیه السلام]

هنر دینی یا هنرمند دیندار

در فرهنگ دینی هنری ارزش دارد که سازنده ، هویت بخش ، و زمینه ساز رشد و تعالی بشر باشد و از معیارهای اسلامی ذره ای تخطی نکرده باشد . هنری که ریشه در اسلام ناب محمدی (ص) داشته واز التقاط ، معصیت ،بدعت ، خرافه ،تلون و در یک کلمه از مایه های شیطانی دور باشد . بدیهی است دستیابی به چنین هنری جز با ممزوج شدن و آمیخته گشتن با معنویات ، التزام عملی به اموزه های دینی و تقید به حرام و حلال الهی میسر نیست . هنر دینی هنر قدسی ، منادی تعهد ، صداقت ، تکامل ، یک رنگی و مروج اندیشه های ناب اسلام و جلوه ای از جلوات الهی است و صد البته کسانی شایستگی ایفای نقش در این وادی را دارند که بهره ای از فیوضات معنوی برده و متدین و متعبد باشند . پر واضح است اگر عرصه هنر فاخر جولانگاه بی هنرانی گردد که که فقط اسم هنر را یدک کشیده و در واقع عمله شیطانی بیش نیستند که ماموریت شیطان را که همانا گمراه کردن انسان ها از صراط مستقیم الهی و دور کردن انها از جاده تقوی و عبودیت است انجام می دهند و اینان نه تنها هنرمند نیستند که در اوج بی هنری بسر می برند . واگر روزی هم بنا به اقتضاء کاری در حوزه اخلاق و دین هم وارد شوند فقط نقش دیندار را بازی می کنند و از عمق ان خبری ندارند .                                                     
امروز جامعه ما به هنرمندانی وارسته  نیاز دارد . هنرمندانی که زیر بنای هنر خود را بابندگی خالصانه خدا و اطاعت از فرامین او بنیان نهاده و به اموزه های دینی و اصول اخلاقی از صمیم قلب وفادار بوده و تزکیه و تهذیب را از درون خویش شروع نموده و با اندیشه ای خالص و بی غل و غش ، دلی پاک و اعتقادی راسخ پای در وادی هنر نهند . هنرمندان متعد و متخصصی که نگاهی به گذشته دارند و میراث دار تمدن کهن اسلامی _ ایرانی و وامدار -ثقلین - به عنوان سرچشمه فضایل و مکارم هستند و نگاهی به آینده .... آینده ای نه چندان دور ....به عصر ظهور ....عصر پاکی ها و زیبایی ها ....عصر عدالت گستر مهدوی ..مسعود صفی یاری ::: چهارشنبه 86/6/14::: ساعت 12:23 صبح نظرات دیگران: نظر