سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براى آن جهان . [نهج البلاغه]

                  

 

                آدم که زکام میشود دیگر هیچ بویی را احساس نمی کند .

 

              محبت دنیا برای انسان زکامی می آورد که بوی عالم حقیقت را


                 استشمام نمی کند . آنوقت فکر می کند که آن عالم بو ندارد .

 

از کتاب مثلها وپندها

اثرآ یت الله حائری شیرازی

 

 

 

             

 

                                        

از کتاب مثلها و پندها
تالیف آیت الله حائری شیرازیمسعود صفی یاری ::: شنبه 86/7/28::: ساعت 10:36 عصر نظرات دیگران: نظر