سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بنده گناه می کند، پس دانشی را که پیشترمی دانسته، از یاد می برد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

زیبایى درون

ابن سیرین ، بسیار خوش صورت و با کمال بود . او در دوران جوانى ، بزّازى مى‏کرد . روزى زنى او را دید و شیفته جمال او شد . زن، روزى به بهانه خرید جنس، او را وارد خانه خود کرد و درها را بست و در برابر ابن سیرین ، حرکاتى انجام داد تا بلکه او را بفریبد ؛ ولى او از خدا ترسید و به زن گفت : «به خدا پناه مى‏برم!». سپس او را نصیحت کرد و شرح عواقب زشت زنا را براى او بیان کرد ؛ ولى زن دست برنداشت . سرانجام ، ابن سیرین براى نجات خود از گناه ، حیله‏اى شرعى به کار برد و به زن گفت : «پس اجازه بده به دستشویى بروم». به دستشویى رفت و خود را به نجاست آلوده کرد . وقتى زن او را با آن وضعیت دید، از او متنفّر شد و او را از خانه‏اش بیرون کرد و بدین ترتیب ، خود را از آلودگى معنوى نجات داد .

خداوند نیز به سبب این عمل او علم تعبیر خواب را بدو آموخت و او در این علم به مقامى رسید که پس از معصومان، هیچ کس بدان نرسید .مسعود صفی یاری ::: چهارشنبه 87/11/30::: ساعت 9:55 صبح نظرات دیگران: نظر