سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دستاورد دانش، بی رغبتی به دنیاست . [امام علی علیه السلام]

برخی افراد فکر می کنند فقط با یک دست به سینه شدن و خم و راست شدن جلو دیگران به درجه تواضع رسیده اند اما واقعیت این است که باید این صفت حسنه و این کمال اخلاقی شایسته در جان و روح انسان هم رسوخ کرده باشد والا ممکن است نوعی ریا کاری و تظاهر به حساب بیاید . برای اینکه به حقیقت تواضع دست پیدا کنیم به حدیث جالبی از امام سجاد (ع) توجه کنید :

امام سجاد می فرماید : همه مسلمانان را خانواده خود به حساب بیاور . به این شکل که هر وقت شیطان به سراغت آمد و به تو اینچنین القاء کرد که تو از دیگران بالاتر و برتری نگاهت اینچنین باشد ، کسانی را که از نظر سن و سال از تو بزرگتر هستند را جای پدر خویش حساب کن و با خود بگو او بواسطه اینکه چند سال از من بزرگتر است حتما در ایمان به خدا و انجام کارهای شایسته از من جلوتر است . پس او از من بهتر است . نسبت به کوچکتر ها نیز اظهار فخر و برتری مکن ، بلکه آنان را فرزندان خود بشمار و تصورت اینگونه باشد که به لحاظ کمی سن و سال گناهانشان کمتر از تئچوست . پس آنان از تو بهتر هستند . در مواجهه با هم سن و سالان خود نیز آنان را برادران بدان و برای اینکه دچار تکبر نشوی به خودت تلقین کن که من نسبت به گناهان خودم یقین دارم اما در رابطه با گناهان او تردید دارم . هیچ آدم عاقلی یقین خود را به خاطر شک و تردید رها نمی کند .

سپس امام (ع) افزود : اگر دیدی که مسلمانان احترامت می کنند به این کار مغرور نشو و با خود بگو احترام آنان از بزرگواری و برتری انها می باشد و اگر مورد تحقیرشان قرار گرفتی تصورت این باشد که این برخوردها ناشی از گناهانی است که انجام داده ای ...مسعود صفی یاری ::: شنبه 86/7/28::: ساعت 10:26 عصر نظرات دیگران: نظر