سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خوشا کسى که معاد را به یاد آورد ، و براى حساب کار کرد ، و به گذران روز قناعت نمود ، و از خدا راضى بود . [نهج البلاغه]

تیک ....

آیا تاکنون  به گذر عمر فکر کرده ای ؟ به ساعت ها که می گذرند‍، روزهایی که سپری میشوند و هفته ها و ماه هایی که به سرعت در گذرند ؟  چشم بر صفحه ساعت بدوز ، حرکت ثانیه شمار را دنبال کن : تیک ، تیک ، تیک ، یک ثانیه ، دو ثانیه ، سه ، چهار و.....
حتما در این اندیشه ای که ثانیه های عمرم چه زودو آرام به پیش می رود ...و این چیزی است که راه فراری از آن نیست . نه می توان جلو آن را گرفت ونه به عقب بازگشت .
این که در گذشته چه کرده ای خیلی مهم نیست ، مهم ان است که اکنون چه میکنی تا فردا حسرت امروز را نخوری . مهم ان است که فرصت های از دست رفته گذشته را چگونه جبران کنی . پس فرصت های کنونی را پاس دار ، قدرش را بدان و از آن بخوبی استفاده کن .
چه زیباست این سخن امام علی (ع) : الفرصة سریعةالفوت و بطیعةالعود  یعنی فرصت ها به سرعت از دست می روند و به کندی باز می گردند.

تیک ، تیک ....

   نوجوانی و جوانی زیبا ترین لحظه های زیباترین زندگی آدمی است. این دوران وقت تلاش است و گاه جوشش .
جوان و نوجوان خوبم ...
وقت تنگ است . چون چشمه ای پاک و زلال بجوش و از حرکت باز نایست و بسان موجی خروشان و سهمگین خود را بر صخره های سست سستی بکوب .
این دوران طلایی را پاس دار .گه گاه خوشه چیدن ، دست پشیمانی برسر نکوبی و انگشت حسرت به دندان نگیری .
چه زیباست این سخن امام علی (ع) که فرمود :  من اطاع التوانی احاطت به الندامه
یعنی هر کس سستی و تنبلی را پیشه سازد پشیمانی از هر سو اورادر برگیرد

تیک ، تیک ، تیک ....

پیروزی در چند قدمی توست .. برخیز تردید به دل راه نده ، سستی را رها کن ، قدم هایت را استوار گردان . اندکی ، فقط اندکی به آینده نه چندان دور خود نظر کن . پیروزی نزدیک است .بی حالی و بی حوصلگی چرا؟ گذشته ، حال یا آینده؟ گذشته گذشته است ، از آن درس بگیر ، حال را دریاب و در اندیشه فردا باش .
هم اکخون این سخن زیبای پیشوای ششم حضرت امام صادق را تقدیم تو می کنم :
از دو چیز بپرهیز، بی حوصلگی و سستی

 مسعود صفی یاری ::: جمعه 85/10/8::: ساعت 1:39 عصر نظرات دیگران: نظر