سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حکیمان در میان مردم، شریفترین وشکیباترین و پرگذشت ترین و خوش خلق ترین کسان اند . [امام علی علیه السلام]

توپ گناه

خواهی نخوری ز تیم ابلیس شکست                        باید به دفاع از دل و دیده نشست

چون شوت شود به سوی دل توپ گناه                       دروازه دل به سوی آن باید بست

   ************

دردامن گل دست توسل نزدیم                                 از حرف به میدان عمل پل نزدیم

افسوس که فرصت به تماشا بگذشت                     صد گیم تمام گشت و ما گل نزدیم

**************

بگذشت زمان دست به کاری نزدم                            برگردن لحظه ها مهاری نزدم

صد توپ زدم  تمام را کردم  اوت                                  صد پاس گرفته آبشاری نزدممسعود صفی یاری ::: جمعه 85/10/8::: ساعت 1:1 عصر نظرات دیگران: نظر