سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روز قیامت، نخستین کسانی که بر حوض [کوثر] وارد می شوند، دوستان در راه خداوند ـ عزّوجلّ ـ هستند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله] بهار گویاترین درس است و خزان و پاییز و زمستان درسی گویاتر .سال نو اگر همراه با نو شدن فکر و روح و جان ما نباشد ما همانکهنه فرسوده ایم .، هر چند جامه نو بپوشیم و به نظافت و نظم خانه و آشیانه بپردازیم .عید باید در درون ما برپا شود .......اگر ما متحول نشویم از تحول سال چه سودی عائد مان می گردد ؟اگر ما دگرگون نشویم از طبیعت کمتریم هرچند ادعایمان بالاست..اگر غوغای بهار در باغ زندگی ما برپا نشود واگر بلبل جوانی بر شاخسار عمرمان ترانه زیبای پاکی نخواند و حال درونی ما تحویل و تحول نیابد صد بهار هم اگر بیاید و بگذرد ما همان خزان زده سرد و خموشیم......کاش قدر جوانی را بدانیم ....بهار در دل و جان و اندیشه ماست ..مسعود صفی یاری ::: سه شنبه 88/12/25::: ساعت 11:25 عصر نظرات دیگران: نظر