سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بر [شمار] برادران خود بیفزایید ؛ زیرا هرمؤمنی را در روز قیامت، شفاعتی است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

اشتباه کوچک

شاید شنیده باشی که در فلان جا خانه ای در اثر جرقه ای کوچک به اتش کشیده شده و با گسترش ان از خانه جز تلی خاکستر چیزی به جای نمانده است .و بارها شنیده ایم که بر اثر یک بی احتیاطی کوچک درختان جنگلی سرسبز همه در اتش سوخته اند .بله   برای وقوع پیشامدی ناگوار یک بی احتیاطی کوچک کافی است . از این رو می توان گفت که همه مشکلات انسان با همین اشتباهات کوچک شروع می شود.این واقعیت در مسایل معنوی و اخلاقی نیز جریان دارد - کسی که از گناهان به ظاهر کوچک پرهیز نکنددر دام گناهان بزرگی خواهد افتاد که محصول همان گناهان کوچکند .به یاد اوریم درسی را پیغمبر اسلام (ص) به همه داده اند:
روزی در یک بیابان خشک و لم یزرع به اصحاب فرمود : بروید هیزم جمع کنید. اصحاب عرضه داشتند یا رسول الله  اینجا بیابانی خشک است .هیزمی در اینجا وجود ندارد اما با اصرار رسول خدا  اصحاب پراکنده شدند وساعتی بعد هر کدام خار و خاشاکی ریز وکوچک که به زحمت به چشم می امد جمع کرده وروی هم ریختند. پیغمبر اسلام نگاه پر معنایی به تک تک اصحاب نموده وفرمودند:گناهان کوچک مثل خار وخاشاک ریز و کوچکی هستند که شما جمع کردید هرچند به تنهایی به نظر نمی ایند اما روی هم که انباشته شدند انسان را بیچاره می کند.
امام رضا (ع) هم میفرمایند:گناهان کوچک راهی به سوی گناهان بزرگند و ان کس که در کم از خدا نترسد در زیاد هم از خدا نخواهد ترسید.

اری      تخم مرغ دزد شتر دزد می شود
مسعود صفی یاری ::: پنج شنبه 86/6/22::: ساعت 7:20 عصر نظرات دیگران: نظر