سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] بسا کسى که با نعمتى که بدو دهند . به دام افتد ، و با پرده‏اى که بر گناه او پوشند فریفته گردد ، و با سخن نیک که در باره‏اش گویند آزموده شود ، و خدا هیچ کس را به چیزى نیازمود چون مهلتى که بدو عطا فرمود . [نهج البلاغه]

درسی از امام هشتم علی ابن موسی الرضا   (ع)

 

      مردی به نام ابو هاشم جعفری خدمت امام رضا (ع)رسید. امام پس از احوال پرسی

از وی سوال نمود :

- ابو هاشم  تو که از شیعیان مایی پس چرا با عبد الرحمن ابن یعقوب نشست و برخاست

 می کنی ؟

ابو هاشم گفت : آقا جان عبد الرحمن دایی من است .

امام فرمود : مگر نمی دانی که او از نظر افکار و عقائد منحرف است ؟ اکنون یکی را

انتخاب کن :

یامعاشرت با ما یا همنشینی با او .

ابو هاشم گقت : می دانم او منحرف است  ولی من کاری به عقاید او ندارم .  فقط با هم

رفت و آمد دارم .

 

امام فرمود : او به سبب گناهانش مورد خشم خداست و اگر بلایی یر او نازل شود تو هم

 به آتش او می سوزی و در عذاب او شریک می شوی ....

 

*****************************************************************

به این حدیث از امام رضا توجه کنیم :

 

قال الرضا (ع) :

مجالسة الاشرار ثورث سوء الظن بالاخیار

امام رضا (ع) می فرماید :

همنشینی با بدان موجب بد بینی به انسان های

 

 درستکار و نیکو سیرت می گردد .

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
مسعود صفی یاری ::: یکشنبه 85/9/12::: ساعت 12:3 صبح نظرات دیگران: نظر