سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند از روزه دار شب زنده دار مجاهد در راه خدا، پاداش بزرگتری دارد . [امام علی علیه السلام]

مثل همیشه دقیق و موشکافانه ،بلیغ و فصیح ،عالمانه و صادقانه،تحلیلی و منطقی،ساده ولی در عین حال بسیار عمیق ، نقادانه و در عین حال متین .سخنان رهبری را می گویم . در چهارمین نشست راهبردی ، هنوز در حال و هوای ابعاد و زوایای ژرف سخنان رهبری در سومین نشست اندیشه های راهبردی بودم که سال گذشته بیان شد که پای سخنان  ان مرد بزرگ در چهارمین نشست پیرامون موضوع آزادی نشسته و مبحوت نگاه ونظر بی بدیلش شدم در همان لحظه مرغ دلم به سال ها قبل پر کشید ،

 سال ها قبل پیری فرزانه از حسینیه جماران چه خوب شناخته بود سید علی را،در وصف او چنین اورده بود که ،شما در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید.هزاران مرحبا به این نگاه آسمانی ، هزاران مرحبا به این رابطه نورانی استاد و شاگردی و مرادی و مریدی. با خود گفتم ؛ امام عزیز ، جایت به ظاهر در بین ما خالی است اما تو خود حضور داری و می بینی پرتو افشانی خورشید انقلاب را در این جهان ظلمانی وتو خوب می دانی اثرات نفس گرم و دم مسیحایی اش را ....خدایا امروز نگاه دنیای اسلام به آسمان ایران و نورافشانی خورشید ولایت است و گرمابخشی  الهی آن تا دل ذوب شدن دل های یخ زده و آماده شدن جهان برای ظهور ...ظهور منجی ...ظهور موعود امم ...مهدی فاطمه ..       مسعود صفی یاری ::: جمعه 91/8/26::: ساعت 8:16 عصر نظرات دیگران: نظر