سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه شما را دوستبدارد، خدا را دوست داشته است، و هرکه شما را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است . [امام هادی علیه السلام ـ در زیارت جامعه ـ]

  1- حضرت امام (ره) هنر متعهد را چنین ترسیم فرموده اند :
" خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت سرمایه زوال‌ناپذیر آن گونه هنری است که باید، به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیبا پسند طالبان جمال حق را معطر کند. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم - اسلام ائمه هدی - علیهم السلام - اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت‌ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خون‌آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد، و در یک کلمه  اسلام آمریکایی  باشد". بد نیست برنامه هفت گزارش دهد که طی قسمت های متعدد برنامه چه اقدامی برای تحقق هنر متعهد در سینما انجام داده است ؟
2- مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)دغدغه خویش در خصوص هنررا چنین مطرح می فرمایند:
 "آن‌چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه است، این است که این هنر در خدمت شهوت، خشونت، ابتذال و استحاله هویت انسانی و جامعه قرار نگیرد. هنر دینی باید مجسم کننده و ارائه کننده آرمان‌های دینی اسلام که البته برترین‌ آرمان‌های ادیان الهی است باشد  .  " اقدامات این برنامه برای رفع این دغدغه چه بوده است؟

  3-  مهجوریت مبانی ارزشی و اخلاقی مبتنی بر اسلام و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در روند برنامه ها و تحلیل ها کاملا ملموس است . علت سکوت و انفعال این برنامه در مقابل این موضوع چیست؟
4- علیرغم اینکه بیشترین مشکلات در ساختار و محتوای فیلم ها وجود دارد و در این فیلم ها بیشترین تعرضات به آرمان ها و ارزش های مورد اسلام و انقلاب می گردد اما سمت و سوی تحلیل ها و نگاه ها در برنامه به عبور از این نقاط ضعف و در نهایت  به محاکمه و طلبکاری از نسل انقلاب و نیروهای متدین و تحقیر انان هدایت می شود .موضع برنامه در این خصوص چیست؟
5- تحمیل و حق به جانب جلوه دادن سلیقه ها ونظرات اباحه گرانه و عقده گشایی عده ای با استفاده از امکانات و ظرفیت های نظام و البته ضعف و انفعال مجری را چگونه می توان توجیه کرد؟
6-  در شرایطی که مقام معظم رهبری در خصوص تقویت جبهه فرهنگی انقلاب ، سالم سازی فضای سینما ، مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و آرایش معنوی و اخلاقی جامعه تاکید دارند ،برنامه هفت با پیشینه ای که دارد در کدام جبهه قرار می گیرد ؟ در جبهه فرهنگی انقلاب و یا جبهه فرهنگی معارض؟
7-برنامه هفت  از ابتدا بیمار به دنیا امده و نیاز به یک جراحی اساسی دارد .از ابتدا هم معلوم بود حال و هوای این برنامه با اصول و آرمان های انقلاب اسلامی سازگاری ندارد.آیا این بیماری و ناسازگاری با تعویض و جابجایی مجری مداوا می شود ؟مسعود صفی یاری ::: شنبه 91/10/2::: ساعت 7:46 صبح نظرات دیگران: نظر