سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش بدون توفیق بهره نمی دهد . [امام علی علیه السلام]

از توصیه های حضرت علی (ع) به فرزند جوانش امام حسن مجتبی (ع):

پسرم
1- عذر عذر خواهان را بپذیر.
2-با دشمن دوستت رفاقت مکن چرا که این کار دشمنی با دوستت به حساب می آید.
3- هرگز سخن زشت و بیهوده مگو ،ر چه برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه و هر آنچه برای خویش ناپسند داری برای دیگران نیز ناپسند بدان.
4-مبادا بر مرکب طمع سوار شوی که تورا بر زمین زند.
5- هرگز با کسی که همنشینی با او ،دین و اعتقادات مذهبیت را از دستت می گیرد همنشین مشو.
6- دلت را با ادب و فضیلت پاک کن.
7- قدر فرصت را بدان پیش از انکه از دستت برود .
8- حرف هایت همیشه سنجیده و از منابع موثق و مورد اطمینان باشد تا به خواری و شرمندگی دروغ دچار نشوی .
9- در امانت خیانت مکن گر چه به تو خیانت شده باشد .
10- به پیمان ها و قراردادهایت پایبند باش که این از علائم جوانمردی است.
11- در دفاع از حریم خانواده ات کوشا باش.
12-اگر چیزی را با روی خوش از دوستت دریغ داری بهتر از این است که آن چیز را با اخلاق بد و روی ترش به او بدهی.
13- اقوام و خویشان خویش را گرامی دار و آنها را زیر بال و پر خویش گیر .
14- در همه کارها از خدا یاری بخواه و بر او توکل کن که او بهترین و شایسته ترین یاری کنند گان است.مسعود صفی یاری ::: یکشنبه 88/11/4::: ساعت 12:4 عصر نظرات دیگران: نظر