سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چون دانشمند بمیرد، همه چیز حتی ماهیان در دریا بر او بگریند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

مدل های لباس

رابطه لباس و فرهنگ به اندازه ای قوی است که وقتی یک خارجی وارد محیطی می شود نخستین علامتی که اورا می شناساند همان لباس اوست . گویی انسان ها با لباس خود با یکدیگر صحبت می کنند و هر کس با لباس خویش ، خود را معرفی می نماید .که من کیستم ،ازکجا آمده ام و به چه دنیایی و چه فرهنگی تعلق دارم .به تعبیر دیگر لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست ،پرچمی است که او بر سر در خانه وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می کند که از کدام فرهنگ تبعیت می کند . هر انسان مادام که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دلبسته باشد لباس متناسب با آن ارزش ها و بینش ها را از تن بدر نخواهد کرد .

بر گرفته از کتاب ارزشمند :
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی 
نوشته نویسنده توانا علامعلی حداد عادلمسعود صفی یاری ::: یکشنبه 86/6/25::: ساعت 3:48 عصر نظرات دیگران: نظر