سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اوج دانش، بردباری است . [امام علی علیه السلام]

امام حسین (ع) رویکرد و گرایش مردم در بندگی و پرستش خدا را سه نوع میداند  :

1 - پرستش تجاری: این رویکرد حاصل عمل کسانی است که بندگی و عبادت خدای را به خاطر کسب امتیاز و به دست آوردن ثواب الهی و نهایتا بهره مندی از بهشت جاودان خداوند انجام می دهند . این کار در واقع نوعی معامله با پروردگار است . نماز ، عبادت ، بندگی و اطاعت در مقابل مزد و اجری است که به او تعلق خواهد گرفت .

2 - پرستش بردگان : برخی نیز بندگی خدا را بخوبی انجام می دهند و تمام همت و تلاش خود را برای انجام فرامین الهی و ترک محرمات بکار می برند اما آنچه آنان را به این کار وا می دارد ترس و وحشتی است که از عذاب الهی و آتش جهنم دارند .

3 - پرستش آزادگان : گروهی از بندگان خدا نیز التزام عملی به دستورات الهی و تسلیم بودن در برابر خدا را همواره نصب العین خویش قرار داده وزندگی و مرگ خویش را بر اساس رضایت الهی تنظیم می کنند اما نه به طمع بهشت و یا ترس از جهنم ، بلکه فقط به خاطر آنکه خدای بزرگ را شایسته پرستش  و سپاس می دانند . واین بالاترین نوع عبادت است .

                                                                                                                                         تحف العقول / 175مسعود صفی یاری ::: یکشنبه 86/10/30::: ساعت 7:9 عصر نظرات دیگران: نظر