سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی جاهلان، دگرگون شونده و زودْ گسلنده است . [امام علی علیه السلام]

راستی رفاقت چیه ؟ رسم رفاقت کدومه ، لابد هر کدومتون بر مبنای نگاه خاصی که به این مسئله دارین پاسخ هایی برای این سوال می دین . اما من می خوام آداب رفاقت رو از زبان کسایی بگم که خودشون دررفاقت با انسان ها سنگ تموم گذاشتن و به خاطر اونا حتی از جونشون هم مایه گذاشتن . این شما و این هم چند تا از  رسم و رسوم رفاقت درست از نگاه اونهایی که همه مون دوستشون داریم وبزرگترین آرزومون اینه که در دنیا و آخرت یه نگاهی به ما بکنن که :

به ذره گر نظر لطف بو تراب کند

به آسمان رود و کار آفتاب کند  

1- در دوستی با رفیقت افراط مکن چون ممکن است روزی دشمنت گردد.

                                                             حضرت علی (ع)

2- تمام اسرار دلت را به رفیقت نگو

                                                                                                              امام صادق (ع)
3- بردوستی کسی حساب مکن مگر اینکه اورا سه بار به خشم آورده و عکس العملش را دیده باشی

                                                                                                             حضرت علی( ع)
3- با افراد دیندارو آگاه رفاقت کن .اگر این گونه افراد را پیدا نکردی تنهایی برایت مطمئن تر و بهتر است

                                                                                                             امام سجاد (ع)
4- با افراد دانشمندو عاقل دوستی برقرار قرار نما تا روحت زنده شده و شخصیتت بالا رود

                                                                                                             امام علی (ع)
5- در برابر دوستت فروتن بوده و به او وفادار باش

                                                                                                             امام علی (ع)
6- دوست تو کسی است که تورا از انجام بدیها بازدارد

                                                                                                             امام علی (ع)

7- سعی کن با افراد فقیر رفاقت کرده و آنها را دوست داشته باشی

                                                                                                             امام علی (ع)
8- بهترین دوست کسی است که عیبهای تو را به تو هدیه کند

                                                                                                             امام صادق (ع)
9- با دروغگو رفاقت مکن چون مثل سراب ، دور رانزدیک و نزدیک را برایت دور نشان میدهد . با بخیل دوست مباش که در هنگام نیاز به دردت نمی خورد .با فاسق و گنهکار طرح دوستی مینداز که تورا به یک لقمه نانی یا کمتر از آن بفروشد .با احمق و بی خرد رفیق نباش که او به خاطر بی عقلی به جای سود زیان رساند و  کسی را که از خانواده و بستگانش قهر کرده است به دوستی نگیر که او همواره  مورد لعنت خداوند است

                                                                                                               امام باقر (ع)
10- از افراد پست و فرومایه و بی آبرو بپرهیز که دوستی با آنان دل مردگی می آورد.

                                                                                                          پیغمبر اسلام (ص)
11-بهترین دوست کسی است که وقتی اورا دیدی به یاد خدا بیفتی . سخن خوب گفته و تو را به کارهای خیر و خدا پسند فرا بخواند وبا رفتار خوب خویش تو را به آخرت علاقمند نماید

                                                                                                           رسول خدا (ص)
12-در عالم دوستی این چند چیز مهم است : عدالت و انصاف با همدیگر - عطوفت و مهربانی نسبت به هم و دوری از بغض و حسد

                                                                                                             امام صادق (ع) 
 13-با دشمن دوستت رفاقت مکن چرا که این کار دشمنی با دوستت به حساب می آید. 
                                                                                                             امام علی (ع)

14-  هرگز سخن زشت و بیهوده مگو ،ر چه برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه و هر آنچه برای خویش ناپسند داری برای دیگران نیز ناپسند بدان.                                                                              امام علی (ع)

15 - هرگز با کسی که همنشینی با او ،دین و اعتقادات مذهبیت را از دستت می گیرد همنشین مشو.
                                                                                                            امام علی (ع)یزیاین است که آن چیز را با اخلاق بد و روی ترش به او بدهی

                                                                                                           امام علی (ع)مسعود صفی یاری ::: سه شنبه 87/5/8::: ساعت 10:50 صبح نظرات دیگران: نظر