سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پسر آدم آنچه بیش از خوراک روزانه‏ات کسب نمودى در آن گنجور جز خود بودى . [نهج البلاغه]

 

                                              بهار توبه ایام جوانی است

که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقص تر و شرایط توبه سهل تر است 

 گیرم انسان بتواند در ایام پیری به این امر (توبه) قیام کند از کجا ( معلوم  ) به ( سن ) پیری برسد ؟

 و اجل اورا در سن جوانی و در حال اشتغال به نافرمانی نرباید و به او مهلت دهد ؟

پس ای عزیز ، هر چه زودتر دامن ( همت ) به کمر زن و عزم را محکم و اراده را قوی کن

و از گناهان ، تا در سن جوانی هستی یا در قید حیات می باشی توبه کن ....

شما جوان ها بهتر می توانید تهذیب نفس کنید ، شما به ملکوت نزدیک تر هستید از پیرمردها 

 یک پیر اگر بخواهد اصلاح شود بسیار مشکل است ، جوان زودتر اصلاح می شود .

حال که جوان هستید سیر خودتان را بکنید .

 شروع کنید همین الانمسعود صفی یاری ::: یکشنبه 87/3/12::: ساعت 10:15 عصر نظرات دیگران: نظر