سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چون نیکوکارى بر زمانه و مردم آن غالب آید و کسى به دیگرى گمان بد برد ، که از او فضیحتى آشکار نشده ، ستم کرده است . و اگر بدکارى بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسى به دیگرى گمان نیک برد خود را فریفته است . [نهج البلاغه]

دوستان سلام


بیاییم برای یک بار هم که شده با خدا روراست باشیم.


 باور کنیم هر چی هم حرفه ای باشیم سر خدا رو نمی تونیم کلاه بذاریم چرا که او در همه لحظات ناظر و شاهد اعمال ماست.


چه زیبا فرمود امیر سخن علی (ع):


اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم


از گناه کردن در جاهای خلوت بپرهیزید زیرا کسی شمارا محاکمه خواهد کرد که خود شاهد اعمال شما بوده است.


بد نیست این شعر را هم با هم مرور کنیم:


در مقامی که کنی قصد گنه          گر کند کودکی از دور نگه


شرم داری زگنه در گذری             پرده عفت خود را ندری


شرم بادت ز خداوند جهان           که بود واقف اسرار نهان


به تو باشد نظرش گاه به گاه       تو کنی در نظرش قصد گناه


ونهایتا این مطلب را با جمله زیبایی از امام خمینی پایان می برم


عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید.مسعود صفی یاری ::: شنبه 86/6/24::: ساعت 12:0 صبح نظرات دیگران: نظر