سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با اندرزهاست که غفلت زدوده می شود [امام علی علیه السلام]

شما چرا اطراف خانه هایتان را دیوار و حصار می کشید ؟  اگر درب خانه هایتان چوبی باشد آهنی و اگر دیوار ها کوتاه باشد چرا دور آن را سیم خاردار کشیده یا آن را  بلند می کنید ؟ آیا اینهمه برای راحتی شماست یا برای ناراحتی ؟

حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است . حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید ، یا سیم خاردار را برداشتید ، یا درب بسته بود ،باز کردید ، این موجب ناراحتی ، آسایش و آرامش شما خواهد بود یا موجب

 نا آرامی ؟ اگر درب ها ، دیوارها و... برای راحتی خانه ها باشد ، حجاب هم برای راحتی و آسودگی بانوان است .

    پس اگر اسلام برای زن حجاب آورده برای رلحتی است ، نه مشقت . مشقت در بی حجابی و بد حجابی است

 

 

ازکتاب مثلها و پندها

تا لیف آیت الله حائری شیرازیمسعود صفی یاری ::: شنبه 86/7/28::: ساعت 10:30 عصر نظرات دیگران: نظر