سفارش تبلیغ
صبا ویژن
علم باطن رازی از رازهای خدای وحکمتی از حکمت های الهی است که در دلهای هر یک از اولیای خود که بخواهد می نهد [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

 

توصیه های اخلاقی پیر سفرکرده ، حضرت امام خمینی (ره) به جوانان  

بهار توبه ، ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقص تر و شرایط توبه سهل تر و آسان تر است . گیرم انسان بتواند در ایام پیری به این امر (توبه ) قیام کند ، از کجا (معلوم) به (سن) پیری برسد و اجل اورا در سن جوانی و در حال اشتغال به نافرمانی نرباید و به او مهلت دهد ؟

پس ای عزیز، هر چه زودتر دامن (همت ) به کمر زن و عزم را محکم و اراده را قوی کن و از گناهان ، تا در سن جوانی هستی یا در حیات دنیایی می باشی توبه کن . ..

شما جوان ها بهتر می توانید تهذیب نفس کنید . شما به ملکوت نزدیک تر هستید از پیرمردها . یک پیر اگر بخواهد اصلاح شود بسیار مشکل است ، جوان زودتر اصلاح می شود . حالا که جوان هستید سیر خودتان را بکنید . شروع کنید همین الان . 

 

تا جوانی ، به قدر میسور در رفع حجب و شکستن اقفال برای رسیدن به آب زلال و سر چشمه نور کوشش کن که هزار جوان که به ملکوت نزدیک ترند موفق می شوند و یک پیر موفق نمی شود .

 قید و بندها و اقفال شیطانی اگر در جوانی غفلت از آن ها شود هر روز که از عمر می گذرد ریشه دار تر و قوی تر می شوند.

 از مکاید بزرگ  شیطان و نفس خطرناک از آن این است که به انسان وعده صلاح در آخر عمر و زمان پیری می دهد و تهذیب و توبه الی الله را به تعویق می اندازد برای زمانی که درخت فساد و شجره زقوم قوی شده و اراده و قیام به تهذیب ضعیف بلکه مرده است .مسعود صفی یاری ::: شنبه 86/8/26::: ساعت 12:15 صبح نظرات دیگران: نظر