سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روزى دو گونه است : روزیى که آن را جویى ، و روزیى که تو را جوید و اگر پى آن نروى راه به سوى تو پوید . پس اندوه سال خود را بر اندوه روز خویش منه که روزى هر روز تو را بس است . پس اگر آن سال در شمار عمر تو آید ، خداى بزرگ در فرداى هر روز آنچه قسمت تو فرموده عطا فرماید و اگر آن سال در شمار عمر تو نیست ، پس غم تو بر آنچه از آن تو نیست چیست ؟ و در آنچه روزى توست هیچ خواهنده بر تو پیشى نگیرد ، و هیچ غالبى بر تو چیره نشود ، و آنچه برایت مقدر شده تأخیر نپذیرد . [ این گفتار پیش از این در آنجا که سخن از این باب بود گذشت لیکن در اینجا روشن‏تر و گسترده‏تر است ، بدین رو بر قاعده‏اى که در آغاز کتاب نهادیم آن را از نو آوردیم . ] [نهج البلاغه]

یاد خدا چراغ دل هاست .

ادب ، الفبای انسانیت است .

فرشی ، عرشی نمی شود .

ریا ،چک بی محل است .

سکوت ، قفل زبان است .

سجده ، قله عبادت هاست .

کفشی که ریگ دارد ،اول صاحبش را آزار می دهد .

حسد ،سوهان روح است .

اگر مالت را  "تقسیم " کنی ،خداوند آن را" جمع " و" ضرب " می کند .

عمر هوس ،از عمر حباب کوتاه تر است .

بعضی ها هندسه شخصیت خود را با خط های کج و معوج ترسیم کرده اند .

در کشور دینتان مراقب کودتای شیطان باشید .

دل گناه کار ، چراگاه شیطان است .

بدبینی ،بدترین بینش هاست .

مزرعه جانمان را با یاد خدا سبز نگه داریم .

همه کوچه های شیطان بن بست است .

گناه کردن ، بازی با آتش است .

زبان دروغگو ، همیشه در جاده صداقت می لنگد .

در مزرعه شیطان جز خار نمی روید .

گناهکار ، عروسک کوکی شیطان است .

ظاهر سازی ، بدترین ساخت و ساز است .

توبه صابون گناهان است .

نه از کاه ، کوه بسازیم و نه از کوه ، کاه .

درخت نیکی در همه فصل ها میوه می دهد .

از "نگاه " تا " گناه " راهی نیست .

کتاب مسموم ،نسخه شیطان است .

بر سر در دلمان بنویسیم : ورود شیاطین اکیدا ممنوع .

دنیا کنکور آخرت اسیت .

زیر پرچم شیطان سینه نزنیم.

آدم های متکبرهر چند وقت یک بار "باد " خودشان را تنظیم کنند.

ترک نماز، شیطان را به رقص در می آورد .

نماز، پالایشگاه روح است .

اخلاص ، علامت استاندارد بندگی است .

در جاده هوس ،هیچکس به مقصد نمی رسد .

همه ما نمک پرورده خداییم مبادا .....

آیینه عبرت ، بهترین آیینه هاست .

چاپلوس ، اول خود را گریم می کند بعد دیگران را .

نامه اعمالمان را با قلمی از نور بنویسیم .

دروغ ، حنای شیطان است .

"تک " شیطان را "پاتک " کنیم .

دل بعضی ها کور مادر زاد است .

خود پسند ، خدا پسند نمی شود .

دل حسود ویرانه است و چشمش وارونه .

زیر سایه شیطان زندگی نکنیم .

حساب آخرت را هرگز نبندیم .

"گل " و "گلوله " شیطان یکی است .

ناکام آن است که ایمان ندارد .

بهشت را با نماز بخرید .

کالای شیطان در بازار مومنان بی مشتری است .

گناه ، ویروس نیکی هاست .

حقیقت ، برای اهل مجاز تلخ است .

خود را رام کنیم تا آرامش یابیم .

دل آدم اخمو ، همیشه غبار آلود است .

بی نمازی قهر با خداست .

در قیامت ،کتاب اعمال من و تو از چاپ خارج می شود .

هیچ کس را رنگ نکنید .

"صد "ا و" سیما "ی خود را  تنظیم کنید .

فبرستان ، درمانگاه عبرت است .

خانه تکانی دل را از یاد نبریم .

صدقه را با صداقت بپردازیم .

بت های دلت را بشکن .

نماز، درخت هزار شکوفه است .

تقوا چراغ دل است ، دلتان را بی چراغ نگذارید .

شیطان دعاگوی بی نماز هاست .

با شیطان هیچ قراردادی امضاء نکنید .

بود بازار گرم دین فروشی بر سر راهم . خداوندا ، من از این گرمی بازار می ترسم .

 مسعود صفی یاری ::: پنج شنبه 87/3/30::: ساعت 8:3 عصر نظرات دیگران: نظر